<I>
Geheimen van de nieuwe Otis GEN2 liften
Na uitgebreid onderzoek bleek totale vernieuwing van de 44 jaar oude liften toch goedkoper dan een renovatie.
Totale vernieuwing levert ook dubbel voordeel op: de nieuwe liften zijn n.l. voorzien van energie besparende (A-label) aandrijftechniek.
Een moderne lift heeft minder ruimte nodig; de compacte lifttechniek is geheel in de liftschacht ondergebracht, de vroegere
liftmachinekamers zijn leeg en niet meer benodigd. Click op de knop rechts en ervaar het binnenwerk van de lift.

                                        Veiligheid en comfort
Vanzelfsprekend zijn de nieuwe Otis GEN2 liften gebouwd volgens de huidige veiligheids- en arbovoorschriften.
Microprocessors vormen de kern van de liftbesturing; onzichtbaar voor de gebruiker waken deze elektronische schakelingen onafgebroken
over het functioneren van de lift. 

Voor de gebruikers zijn met name de volgende eigenschappen en voorzieningen van belang:

Rondom gesloten liftcabine.
  Voorkomt tijdens de rit mogelijk contact- of afklemmen tegen de schachtwand.
Lichtsensors over de volle deurhoogte.
  Verhinderen sluiten van de deuren zolang iets of iemand zich in de deuropening bevindt.
Comfortabele geprogrammeerde rit.
  Lift vertrekt soepel en geleidelijk, versnelt tot maximaal 1m/sec, vertraagt gecontroleerd voor zachte landing.
Automatische vloer leveling.
  Beperkt het hoogteverschil tussen cabine- en verdiepingsvloer tot maximaal enkele millimeters.
Snelheidsbegrenzer + vanginrichting.
  Extra veiligheid, lift remt en blokkeert indien (door een defect) de snelheid te hoog oploopt.
Automatische escape voorziening.
  Bij netspanningsuitval stopt de lift, noodlicht in cabine is aan, lift beweegt (op noodstroomvoorziening) automatisch
  naar dichtstbijzijnde stopplaats, deuren gaan open, normaal uitstappen.
Spreek/Luisterverbinding met liftcentrale..
  Indien lift blokkeert en liftdeur gesloten blijft kan door drukken op de Alarmknop telefonisch contact worden gemaakt
  met de liftcentrale.
Click en View

                               Aandrijftechniek en energieverbruik
Unieke aandrijftechniek.en laag energieverbruik leiden tot lagere exploitatiekosten voor de eigenaar. De liftcabine hangt aan platte long life kunststofkabels die inwendig zijn versterkt met staaldraden. Aandrijving geschiedt door een compacte energiezuinige elektronisch geregelde motor.

                                                             Techniek in detail  
Platte kunststof (coated steel belt) kabels inwendig versterkt met staaldraden
zorgen voor een rustiger loop, behoeven geen smering en gaan 2x langer mee
dan traditionele staalkabels.

De ingebouwde elektronische scanner, genaamd Pulse, verschaft extra zekerheid. Bij iedere rit controleert Pulse de toestand van de kabels. Een eventuele draadbreuk in een kabel wordt onmiddellijk gesignaleerd. 
Otis GEN2 permanente magneet synchroonmotor.
Directe aandrijving (geen tandwielen), elektronisch geregeld.
As diameter onder platte kabels 9 cm. Opstelling boven in liftschacht.
Oude kortsluitanker liftmotor. Tandwielvertraging tussen motor en tractieschijf. Diameter tractieschijf 60 cm. Opstelling in aparte liftmachinekamer boven liftschacht.
Stijgt of daalt de liftcabine door het contragewicht (stijgend leeg dan wel licht beladen of dalend zwaar beladen) dan werkt de liftmotor als een dynamo. Via een z.g. REGEN drive wordt de opgewekte energie teruggeleverd aan het net. De REGEN drive zorgt ervoor dat de aan het net teruggeleverde stroom storingsvrij en zuiver sinusvormig is.De deuren van de liftcabine worden bediend door een deur controller en een elektronisch geregelde motor die op het dak van de liftcabine zijn  gemonteerd. Bij het openen/sluiten van de cabinedeur wordt door een meenemer tegelijk de tegenover liggende schachtdeur geopend of gesloten.
  

Click en view werking deur mechanisme


Nieuwe Otis GEN2 liften
Keuring gebouw 2017
Mijn stookkosten in 10 stappen
Van gas naar aardwarmte
Stookkosten 2018