<I>
Conditiemeting van gebouw De Weere
Periodiek wordt de toestand van alle bouwdelen van de Weere volgens NEN 2767 kritisch bekeken. NEN 2767 is algemeen erkend en inmiddels de meest gebruikte methode voor beoordeling van de bouwtechnische staat van gebouwen. Alleen daartoe gecertificeerde buro's mogen een NEN 2767 uitvoeren.
Het vorige onderzoek in de Weere vond plaats in 2011, het laatste onderzoek is in 2017 uitgevoerd door bouwburo Intures. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage en kunnen dienen als uitgangspunt voor het opstellen van een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP).
In verband met mogelijke consequenties voor de eigen portemonnee alsmede de inbreng in de ALV is het uiteraard van belang dat eigenaars kennis hebben van de bouwkundige staat van het gebouw. Daarom behoort het rapport na gereedkomen ook zo spoedig mogelijk te worden verstrekt aan de eigenaars. Op onderstaande link kan het volledige rapport worden ingezien en desgewenst worden gedownload.
Let er wel op dat de getoonde MJOP niet meer dan een voorbeeld is. Naar behoefte en beschikbaarheid van middelen dient er voor de eigen situatie een passend MJOP te worden ingericht op basis van de bevindigen van het onderzoek.

Rapport conditiemeting 2017 van  gebouw de Weere door buro Intures.


.

  
Nieuwe Otis GEN2 liften
Keuring gebouw 2017
Mijn stookkosten in 10 stappen
Van gas naar aardwarmte
Stookkosten 2018